Dây đeo cổ Tỳ hưu ốp ngọc cẩm thạch trắng S108

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu ốp trên miếng ngọc Phỉ Thúy phôi ngọc non (Vân Nam, Miến Điện). + Kích thước (dài x rộng x cao): 5cm x 3cm x 0.5cm + Khối lượng: 19g + Ý nghĩa: mang lại may mắn trong công việc, mọi sự thuận lợi, tài lộc tăng

Dây đeo cổ Tỳ hưu Ngọc cẩm thạch xanh nhỏ S412

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu Ngọc Phỉ Thúy A (Vân Nam, Miến Điện) + Kích thước (dài x rộng x cao): 4.5cm x 2.5cm x 1.5cm + Khối lượng: 30g – 60g + Ý nghĩa: chiêu tài, phát lộc, thăng quan, tiến chức, bảo trợ sức khỏe. + Cách sử dụng: trang

Dây đeo cổ Tỳ hưu ngọc cẩm thạch trắng xanh S412-4763

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu Ngọc Phỉ Thúy A (Vân Nam, Miến Điện) + Kích thước (dài x rộng x cao): 5.0cm x 2.0cm x 1.0cm + Khối lượng: 36.64 g + Ý nghĩa: chiêu tài, phát lộc, thăng quan, tiến chức, bảo trợ sức khỏe. + Cách sử dụng: trang sức

Dây đeo cổ Tỳ hưu ngọc cẩm thạch trắng S412-5801

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu Ngọc Phỉ Thúy A (Vân Nam, Miến Điện) + Kích thước (dài x rộng x cao): 5.0cm x 2.5cm x 1.0cm + Khối lượng: 44.62 g + Ý nghĩa: chiêu tài, phát lộc, thăng quan, tiến chức, bảo trợ sức khỏe. + Cách sử dụng: trang sức

Dây đeo cổ Tỳ hưu ngọc cẩm thạch trắng S733

+ Chất liệu và hoàn thiện: Ngọc phỉ thúy (Vân Nam, Miến Điện). + Kích thước (dài x rộng x cao): 4.5cm x 2.5cm x 1.5cm. + Khối lượng: 30g. + Ý nghĩa: Chiêu tài, phát lộc, thăng quan tiến chức, bổ trợ sức khỏe. + Các sử dụng: Trang sức đeo cổ, móc khóa.

Cặp tượng Tỳ hưu ngọc cẩm thạch TH-PT-09

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy (Vân Nam, Trung Quốc) + Kích thước (dài x rộng x cao): 20cm x 15cm x 7cm (Bao gồm đế) + Khối lượng: 1.632kg/ cặp + Ý nghĩa: tài lộc hanh thông, thăng tiến công danh, củng cố sự nghiệp, tịch tà hóa sát,

Ngọc Cẩm Thạch – Đá Quý Cẩm Thạch – Đá Cẩm Thạch Phong Thủy